Topografia Industrial

El futur de la indústria moderna, pansa per l’eficiència energètica i logística

Estudio80 col·laborem amb empreses capdavanteres en la implantació d’automatismes en el sector industrial de gran volum.

Les avançades tecnologies del sector industrial requereixen treballs topogràfics d’alta precisió, en la cerca d’una indústria més sostenible, més productiva.

Proposem solucions a la indústria per a evitar que aquesta detinga la seua activitat a causa de problemes imprevists, d’execució o muntatge.

· Aixecaments i delineació d’indústries i maquinària industrial.
· Control d’execució d’automatismes.
· Control d’execució instal·lació de maquinària industrial i robotitzada.
· Estudi de patologies de paviments.
· Control tècnic de soleres d’altes planimetries.
· Implantació d’eixos de referència en cadenes de muntatge.
· Control de desplomes d’elements de gran altura.