Topografia

Des de l’antiga Mesopotàmia, l’ésser humà ha tingut la necessitat de representar els llocs on viu, la necessitat de reflectir la Terra en un paper

El perfecte coneixement del terreny i els seus elements és vital abans de començar qualsevol projecte. L’equip d’enginyers és capaç d’abordar grans projectes de topografia.

Estudio80 realitza mesuraments, preses de dades i delineació de plànols corresponents a:

· Aixecaments de Parcel·les.
· Encaixos de Projectes.
· Estudis Medi Ambientals.
· Control de Residus.
· Moviments de Terres.
· Seguiments Planimètrics i Altimètrics d’execucions.
· Particions Parcel·laris.
· Mesuraments d’Infraestructures.
· Creació Bases Topogràfiques i Xarxes Geodèsiques.
· Arqueologia.
· Làser Escàner 3D.
· Façanes e Interior d’Edificis.
· Replantejos.

El procés de replanteig és l’invers a la presa de dades i vital per a la correcta execució d’una obra. Estudio80 representa en el terreny, mitjançant replantejos, els elements delineats en plànols.